Onze school

In het centrum van Emmeloord staat sinds januari 2011 aan de Lijsterbesstraat een prachtig nieuw gebouw waarvan cbs De Koperwiek een van de trotse bewoners is. Het gebouw sluit helemaal aan op onze ideeën over hoe onderwijs gegeven zou moeten worden. Flexibele wanden, open en lichte ruimtes geven de kinderen de gelegenheid om op verschillende werkplekken betekenisvol bezig te zijn. Het Wij-land, de samenwerkruimte in unit 2, is daar een mooi voorbeeld van.

De Koperwiek staat voor eigentijds onderwijs en daarom werkt het team voortdurend aan onderwijsvernieuwing en verandering volgens het TOM principe. Teamonderwijs op maat is een aanpak gebaseerd op 3 pijlers:

Inzet van personeel
Organisatie, waaronder werken in units
Rijke leeromgeving
Wij werken met 3 units :

Unit 1 = groep 1 en 2
Unit 2 = groep 3, 4 en 5
Unit 3 = groep 6, 7 en 8


De open ruimtes zorgen ervoor dat kinderen van vier leeftijdsgroepen gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen en kunnen samenwerken. Materialen staan centraal in de units opgesteld zodat ze gemakkelijk bereikbaar zijn voor alle kinderen in de unit.

Meerdere teamleden zijn verantwoordelijk voor een grotere groep kinderen waardoor alles goed op elkaar moet worden afgestemd en er sprake is van goed overleg en een goede organisatie. Wij willen uitgaan van de behoefte van elk kind en daarop ons onderwijsaanbod afstemmen. Aandacht voor kinderen die zich sneller ontwikkelen maar nadrukkelijk ook aandacht voor de kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. We streven geen individuele programma's na, maar vinden het belangrijk dat kinderen met hetzelfde niveau kunnen samenwerken. Ook werken we toe naar een rijke leeromgeving door het aanbieden van een grote verscheidenheid aan materialen.

Bent u nieuwsgierig, kom dan eens een kijkje nemen!