Invoering continurooster in het nieuwe schooljaar

Dinsdagavond 14 april is de MR virtueel bijeen geweest om een besluit te nemen over ‘Andere Schooltijden’. Na de uitslag van de Ouderraadpleging en de Teamraadpleging heeft de directeur een voorstel ingediend bij de MR. Het voorstel is om het continurooster in te voeren op De Koperwiek m.i.v. het schooljaar 2020-2021. Zowel de personeelsgeleding als…