Unit 3

Unit 3 bestaat uit de groepen 6, 7 en 8. Groep 6 krijgt les van juf Pieta en juf Liesbeth. Groep 7/8a krijgt les van juf Liesbeth en juf Ilona en groep 7/8b krijgt les van juf Andrea.

De leerlingen van unit 3 zitten op een andere locatie: De Koperwiek XL. Dit is aan de Wilgenlaan 1.

In unit 3 krijgen kinderen de kans om steeds zelfstandiger te worden. De kinderen leren te werken met een dagtaak, vervolgens weektaak en uiteindelijk met een agenda. Dit leren de kinderen om goed voorbereid te zijn op het voortgezet onderwijs.

Alle kinderen uit unit 3 krijgen elke vrijdag hun eigen huiswerkmapje mee naar huis. Met het huiswerk oefenen de kinderen extra met de doelen waar ze op school mee bezig zijn.  Het huiswerkmapje wordt elke donderdag ingeleverd bij de eigen groepsleerkracht. 

Ieder kind is anders, ieder kind is uniek. De een heeft meer en/of andere instructie nodig dan de andere. Ook is het mogelijk om op een andere manier te leren bijvoorbeeld bij Topondernemers en KWT (keuze-werk-tijd). 

Bij Topondernemers leren de kinderen te onderzoeken en daarbij gebruik te maken van boeken, internet en soms ook praktijkervaring.

Bij KWT oefenen de kinderen begrijpend lezen, taal, schrijven, topografie, verkeer en spelling. 

In de ochtenden staat rekenen, taal en spelling centraal. Ook krijgen de kinderen Engels op maandagmorgen en crea en typelessen op de vrijdagmiddag. Op woensdag en vrijdagmiddag krijgen de kinderen gym van juf Yvonne.

De Koperwiek XL is een veilige plek waar kinderen zichzelf mogen zijn en waar de leerkracht aandacht heeft voor alle kinderen. 

Groep 6

Groep 7/8