Unit 3

Unit 3 bestaat uit de groepen 5b, 6, 7 en 8. Groep 5b/6 krijgt les van juf Lisa en juf Andrea. Groep 7/8 krijgt les van juf Andrea en juf Dorien.

De leerlingen van unit 3 zitten op een andere locatie: De Koperwiek XL. Dit is aan de Wilgenlaan 1.

In unit 3 krijgen kinderen de kans om steeds zelfstandiger te worden. De kinderen leren te werken met een dagtaak, vervolgens weektaak en uiteindelijk met een agenda. Dit leren de kinderen om goed voorbereid te zijn op het voortgezet onderwijs.

Alle kinderen uit unit 3 krijgen elke vrijdag hun eigen huiswerkmapje mee naar huis. Met het huiswerk oefenen de kinderen extra met de rekendoelen waar ze op school mee bezig zijn. Af en toe krijgen de kinderen ook huiswerk van taal of spelling. Het huiswerkmapje wordt elke donderdag ingeleverd bij de eigen groepsleerkracht. Om ervoor te zorgen dat de kinderen hun huiswerk goed begrijpen, plaatsen juf Dorien en juf Lisa regelmatig instructiefilmpjes op hun eigen YouTube kanaal. Zie de link op het prikbord.

Ieder kind is anders, ieder kind is uniek. De een heeft meer en/of andere instructie nodig dan de andere. Ook is het mogelijk om op een andere manier te leren bijvoorbeeld bij Topondernemers en KWT (keuze-werk-tijd). 

Bij Topondernemers leren de kinderen te onderzoeken en daarbij gebruik te maken van boeken, internet en soms ook praktijkervaring.

Bij KWT oefenen de kinderen op de tablet met begrijpend lezen en spelling. Ook leren ze wekelijks uit de verkeerskrant, oefenen ze met topografie en maken ze kaarten met opdrachten over verschillende periodes uit de geschiedenis.

In de ochtenden staat rekenen en taal centraal. Ook krijgen de kinderen Engels op de donderdagmiddag en Crea op de vrijdagmiddag van juf Lisa. Op de woensdag krijgen de kinderen gym van juf Yvonne en op de vrijdag krijgen de kinderen gym van juf Dorien.

De Koperwiek XL is een veilige plek waar kinderen zichzelf mogen zijn en waar de leerkracht aandacht heeft voor alle kinderen. 

Groep 6/7

TEKST gr 6/7

Groep 7/8

TEKST gr 7/8