Groep 1/2

Unit 1 bestaat uit 3 basisgroepen en heeft de beschikking over drie lokalen en het Ontwikkelplein. Elke groep heeft een eigen dagritme. De afspraken en rituelen zoals opruimen, rustig door de school wandelen, fruit eten en verjaardag vieren zijn in alle groepen hetzelfde. Dit geldt ook voor het thema waar de kinderen aan werken en mee spelen. 

De dag begint met de inloop. Van 08.30 uur tot 08.45 uur brengen de ouders hun kind in de groep.  Nog even iets laten zien wat de dag ervoor gemaakt is of samen een boekje lezen, een spelletje spelen of de portfolio bekijken: daarvoor is de inloop bedoeld. Hetzorgt voor een soepele overgang van thuis naar school. 

Als de helpers de belletjes hebben laten horen, gaan de kinderen in hun eigen  basisgroep in de kring zitten. Hier wordt de dag begonnen met helpers aanwijzen, vertellen van gebeurtenissen die het kind bezig houden en namen lezen. Ook de Ópstekerketting' wordt aan een kind gegeven.

Dan gaat de kaars aan en wordt uit de bijbel een verhaal verteld. Dit gebeurt aan de hand van de methode Kind op maandag. Er worden liedjes gezongen en een gebed uitgesproken. Als de kaars weer uitgaat wordt het dagritme doorgenomen; wat gaan wij allemaal doen vandaag?

Dan is het tijd om te spelen en te werken. De wanden tussen de basisgroepen gaan open en de kinderen kunnen bij het kiesbord een activiteit kiezen. Ook werken er kinderen op het Ontwikkelplein met ontwikkelingsmateriaal.

Het spelen en werken duurt ruim drie kwartier. De leerkrachten begeleiden de kinderen bij de activiteiten en geven instructie in kleine kring, de zogenoemde KIK groepen (Kleine Instrucite Kring). Dit is voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Als de helpers het sein voor het opruimen hebben gegeven gaan de kinderen weer terug naar hun eigen basisgroep. De wand gaat weer dicht en is het tijd om een verjaardag te vieren, fruit te eten en te drinken. Er volgt nog een taalactiviteit zoals voorlezen, oefenen met de letter van de week of het maken van een woordweb. Bij rekenen en bewegingsonderwijs gaan de basisgroepen uit elkaar en gaan de kinderen in groep 1 en in groep 2 op eigen niveau rekenen en bewegen. 

Met mooi weer gaat een groep naar buiten om te spelen. Bij slecht weer gaat de groep naar het speellokaal voor een gymles. De andere groep gaat rekenactiviteiten (maandag en dinsdag) doen met de leerkracht. Dit kunnen rekenspellen in de kring zijn of materialen kiezen uit de rekenkast of op de computer. Volgens een rouleersysteem gaan de groepen wisselen van activiteit en komt zo alles aan bod.

Op dinsdagmiddag en de donderdagmiddag hebben de kinderen in hun basisgroep een eigen programma. Er is dan muziek, drama, interactief prentenboek behandelen, wereldoriëntatie en buitenspelen. Ook is er in de middag een moment voor werken met ontwikkelingsmateriaal.

De dag wordt afgesloten met een kringactiviteit in de eigen basisgroep.

 

 

Uit de roze groep

Specifiek nieuws uit de roze groep

Uit de oranje groep

Specifiek nieuws uit de oranje groep

Uit de turquoise groep

Specifiek nieuws uit de turquoise groep