Tussenschoolse opvang op De Koperwiek

Tussen de middag kunnen de kinderen op De Koperwiek overblijven.

De overblijf wordt gerund door een vaste groep gecertificeerde overblijfouders.

De TussenSchoolse Opvang (TSO) vindt plaats tussen 12.15 uur en 13.00 uur.
Wij scheppen een klimaat waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen. Na 13.00 uur wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan de leerkrachten.

Via het inschrijfformulier geeft u aan het begin van het schooljaar aan op welke wijze u gebruik wilt maken van de TSO. Ook leerlingen die in de loop van het schooljaar instromen krijgen een aanmeldingsformulier mee. 

U kunt kiezen uit structureel overblijven, d.w.z. voor €1,- per keer uitgaande van 40 schoolweken is dat dus €40,- per kind per jaar, voor 2 keer per week €80,- enz.
Via he tincassosysteem wordt het geld geinid. In overleg met de overblijfcoördinator kunt u ook in termijnen betalen. Er bestaan hiervoor voldoende mogelijkheden.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een strippenkaart. Hiervoor betaalt u €15,- per strippenkaart en uw kind kan dan 10 keer overblijven. Wilt u incidenteel gebruik maken van de TSO, dan betaalt u €2,- per keer.

U ziet, er zijn genoeg mogelijkheden en de TSO is er dan ook voor ieder kind. Neemt u voor meer informatie gerust contact op met Anja Boltendal, coördinator TSO.