Kindcentrum

Onze school maakt deel uit van het 'KindCentrum' samen met obs De Carrousel, de peuterspeelzalen De Hasselbraam en Tjallewalle en de kinderopvang De Flierefluiter.

Daarnaast werken we samen met Carrefour. Regelmatig worden er koffiemiddagen georganiseerd in het KindCentrum waarbij onder leiding van Rita Top onderwerpen besproken worden die te maken hebben met het opgroeien en opvoeden van kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Op de trotswand in de hal hangt een week van te voren de flyer waarop te lezen is wanneer de O&O koffiemiddag gehouden wordt.